PKN
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe
 
Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922

Ds. Egbert van Meer, predikant te Noordgouwe 1919-1922
Egbert van Meer werd op 1 september 1891 geboren in de pastorie van Meteren, de eerste gemeente van zijn vader Bernardus van Meer (1866-1926) een orthodox predikant die bijna met de Doleantie was meegegaan, maar uiteindelijk in de lijn van Hoedemaker hervormd bleef, en zelfs een voorman werd in de Confessionele Vereniging. Een eeuw geleden waren er nog geen waterdichte schotten tussen de modaliteiten in de kerk. Ook Bernardus van Meer vond gehoor bij het gereformeerde volk, getuige zijn tweede gemeente Wijk, waar hij zeer geliefd was bij hen die de Heere vreesden. Zoon Egbert had die confessionele inslag dus van huis uit meegekregen. Wel vond Bernardus de preken van zijn zoon "te weinig belijnd", al verheugde hij zich erover dat Egbert de Christus der Schriften verkondigde.
lees meer »
 
Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1777 Prof. Dr. Petrus Haack, predikant te Noordgouwe 1769-1777
Ds. J.C. van de Putte schreef in de kerkbode: 'op zondag 10 mei 2015 ging ik voor in de Westerkerk in Amsterdam. Bijzonder was dat iemand van de aanwezigen mij daar wees op de grafsteen van een voorganger uit Noordgouwe. Het gaat om Prof. Dr. Petrus Haack (1747-1824). Afkomstig uit Brielle werd hij predikant in Noordgouwe van 1769-1777. In 1782 werd hij in Breda door Prins Willem de Vijfde tot professor Theologica et Historiae Sacrae aangesteld. Na Breda werd hij predikant in de Westerkerk en hield daar in augustus 1814 de redevoering bij de kroning van Koning Willem 1. Voorwaar een illustere voorganger ...'

In dezelfde periode schreef onze gemeentearchivaris de heer Huib Uil een artikel over deze predikant voor de Wereldregio. Wij kregen toestemming dit artikel te plaatsen.
Het verhaal over Ds. Petrus Haack
 
Hagenpreken Noordgouwe 1566

Hagenpreken Noordgouwe 1566
De Vlaamse Passementwever
Door: Anth. de Vlieger, in leven burgemeester van Herkingen
Bewerkt door: C. Cramer
Hertaald door: oud-rector J. Boot
Aangeleverd door: A. Moelijker

Het verhaal

Niets uit deze uitgave mag op enigerlei wijze gebruikt worden.

De eerste hagenpreek
Door: Huib Uil, gemeentearchivaris van Schouwen-Duiveland
Eerder verschenen in de Wereldregio van 01-07-2016

7 juli is het 450 jaar geleden dat de eerste hagenpreek op Schouwen en Duiveland plaatsvond. Het markeert het begin van de kerkelijke beweging die in de daarop volgende decennia voet aan de grond zou krijgen. Het kreeg gestalte in de vorming van gereformeerde gemeenten in alle plaatsen op ons eiland. Het zijn de voorgangers van de Hervormde gemeenten, nu onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland, maar ook van andere protestantse gemeenten.
Lees meer

Filmpje over de eerste hagenpreken in Noordgouwe

Vijfhonderd jaar Reformatie op Schouwen-Duiveland door Huib Uil
lees meer »
 
 
 

Kerkdiensten op internet
datum en tijdstip 07-06-2020
meer details

 
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe

Doopvont Noordgouwe
Hervormde gemeente Dreischor-Noordgouwe is een samenwerkingsverband van de Hervormde gemeente Dreischor en de Hervormde gemeente Noordgouwe.
Sinds 19-10-2014 is ds. Josée van de Putte (1956) als predikante aan onze gemeente verbonden.
06 31 99 36 60
E jcvdputte@gmail.com
De ene zondag is er dienst om 10:00 uur in Dreischor, de andere zondag om 10:00 uur in Noordgouwe.
Actief binnen de gemeente zijn een Bijbelkring en Kring de Rode Draad.
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.